Правна помощ

Списък на адвокатски дружества с практика в социалното и трудовото законодателство на република българия

IMPARO OU предоставя списъци на доставчиците на услуги само за информация, за да помогне на професионалните водачи и транспортните дружества, които може да се нуждаят от тяхната помощ. Този списък не е изчерпателен и подлежи на промяна по всяко време. Нито един от доставчиците на услуги не е одобрен или препоръчан от IMPARO OU. Трябва да проучите дали доставчикът на услуги ще бъде подходящ за Вас. IMPARO OU не поема никаква отговорност, произтичаща от което и да е лице за каквито и да било загуби или щети, претърпени при използването на тези доставчици на услуги, или тази информация.

Transprtconsult

Angel Vasilev angel.vasilev@consulttransport.com +359(0)899014675 2 Hubcha st., fl. 2 1618 Sofia All regions Да Не

SMT Legal Law Office

Ventsislav Tanev smtlegal@smtlegal.com 359 888 702 072 9 Yunak Str., Office 5, fl.1, Sofia 1612 All regions Да Не

Обратна връзка

Ако решите да използвате някой от доставчиците на услуги от този списък, бихме искали да чуем Вашето мнение. Въпреки че няма задължение от Ваша страна да предоставяте обратна връзка за услугите, които получавате, всяка обратна връзка, която можете да ни дадете, е полезна. Можете да изпратите обратна връзка по E-mail до info@jobherald.net, или се свържете с нас чрез контактната форма.