Как работи платформата?

Регистрация на фирми и шофьори

Целта на настоящата платформа е да предостави възможност на професионалните водачи да открият възможно най-добрия работодател, както и транспортните компании да открият възможно най-подходящите водачи.

‍Знаем, че размерът на трудовото възнаграждение не винаги е определящ критерий за избор на работодател, затова предоставяме инструменти, които позволяват водачите да си гарантират възможно най-добрите условия на труд, но и работодателите, от своя страна, да могат да разчитат на отговорни, компетентни и лоялни водачи.

‍При регистрацията Вие създавате личен профил в системата, който може да бъде променян и допълван от Вас във времето. Вие решавате дали и кога да го активирате. Възможно е в момента да не търсите нова работа, или да не търсите нови професионални водачи – можете да деактивирате профила и никой няма да има информация за Вас. Ние гарантираме Вашата пълна анонимност и обработваме предоставената информация като строго конфиденциална.

Всички професионални водачи се регистрират в системата напълно безплатно. Те не дължат абсолютно никакви такси за предоставяната от нас услуга – да намерят най-подходящия работодател. Ние таксуваме единствено работодателите, и то едва в момента, когато получат контактите на избраните от тях водачи.

Търсене и намиране на съвпадения

Регистрираните водачи зареждат своя профил с информация, свързана с тяхната квалификация, професионален опит и личностни умения. Подават информация, свързана с работата, която биха искали да изпълняват, както и условията, към които се стремят.

‍При своята регистрация работодателите също задават своите критерии, свързани с естеството на предлаганата от тях работа: видове превози, условията на труд, схема на изплащане на възнагражденията и др.

На база на тази информация, чрез система от алгоритми, платформата открива съвпадения на отделните критерии и веднага, в реално време, информира страните за броя на компаниите/водачите, които отговарят на тяхното търсене. Колкото по-подробна информация предоставят страните в своите профили, толкова по-голяма вероятност ще има да открият „точния” кандидат.

Въвеждането на минимални данни (имена и телефон за контакт) не са достатъчни, за да „активирате” системата. Нужно да е да предоставите максимално възможна информация в профила си.

Предоставяне данни за контакт

Всеки един регистриран потребител е абсолютно защитен и остава в пълна анонимност. Предоставената от Вас информация остава скрита за останалите потребители в платформата. Ще бъдете уведомени автоматично единствено за броя на потребителите, които към момента отговарят на Вашите критерии за търсене. За да Ви гарантираме сигурността и спокойствието, системата ще разкрие контактите Ви, но само след изричното съгласи за това, декларирано от двете страни.

Този механизъм Ви дава правото да се регистрирате, да бъдете в анонимност и да следите развитието на пазара. Непрекъснато ще имате реална информация за търсенето и предлагането, както и възможността да се включите във всеки желан от Вас момент.

Кажете ни сключихте ли договор

Настоящата платформа е напълно автоматизирана и „свързва” точните кандидати в желан от тях момент. Задачата на нашия екип е да провери достоверността на предоставената информация от страните, както и да гарантира тяхната взаимна удовлетвореност.

‍В случай че сключите трудов договор с клиент от платформата, моля да ни уведомите за това. По този начин няма да Ви свързваме с този работодател/водач при следващо търсене от Ваша страна.